Åbningstider 


Mandag - Torsdag

kl. 8.30 - 12.00 og kl. 12.30 - 14.00.

Fredage

kl. 8.30 - 12.00

Vil du kontaktes?
Kontakt mig angående programmer

 

Skoleøkonomi

EDB-Brugs Skoleøkonomi
 

Edb-brugs Skoleøkonomi håndterer beregning og opkrævning af betaling for skolegang på frie skoler.

 

Stor grad af frihed kendetegner brugen af Edb-brugs Skoleøkonomi.

 

  • Bruger bestemmer selv det antal rater skolepenge/kursusbetaling skal opkræves over.
    • Denne kan variere både for kurser og skoleår og for enkelte elever.

 

Edb-brugs Skoleøkonomi bygger på princippet om en opsætning, der er fælles for alle elever/kursister og mulighed for individuelle tilpasninger.
Bruger kan vælge om opkrævningen udelukkende skal bogføres eller om opkrævningen skal videresendes til Nets/Pbs, med mulighed for benyttelse af tilbudte ydelser herfra.

 

Ud over håndtering af opkrævning findes der i Edb-brugs Skoleøkonomi en række forskellige afstemningsudskrifter ligesom en række statistikker og indberetningsmuligheder er indbygget.

 

Adgang til indberetninger sker under hensyntagen til skoleform (efterskole, grundskole, højskole og fri fagskole).
Edb-brugs har en række etablerede samarbejdsforhold med ministerier og andre offentlige instanser hvortil der jævnligt skal afleveres indberetninger.

 

Programmet sælges kun med et kursus.