Konsulenthjælp 


Mandag : Lene og Jette

 

Mandag Ny løn : Morten

Tirsdag : Jan og Laurits

 

Tirsdag Ny løn : Morten

 

Onsdag : Laurits og Jette

 

Onsdag Ny løn : Morten

 

Torsdag : Lene, Karina og Mette

 

Torsdag Ny løn : Jan

 

Fredag : Laurits og Jette

 

Fredag Ny løn : Jan

 

 

 


Åbningstider:
Mandag - Torsdag fra kl. 8.30 - 12.00 og igen fra kl. 12.30 - 14.00. Fredage fra kl. 8.30 - 12.00

Vil du kontaktes?
Kontakt mig angående programmer

 

Løn

EDB-Brugs Løn

 

Edb-Brugs Løn er et integreret modul ligesom de øvrige af Edb-Brugs' programmer. Dvs. programmet benytter en allerede eksisterende og tilpasset kontoplan.

 


Løn er meget fleksibelt, hvor der kan opstilles og køres løn til alle kategorier af ansatte, herunder også honorarlønnede og timelønsansatte.
Løn er bygget op omkring et katalog af lønarter, som udgør de enkelte lønbestanddele. Lønartkataloget er numerisk opbygget, således at lønarter, f.eks. bruttolønnen, har de laveste numre, og lønarterne er efterfølgende stigende nummeret, efterhånden som de indgår i lønnen.

Hver enkelt af disse lønarter kan tilpasses på en række forskellige parametre, herunder selve konteringen. Dertil kommer muligheden for afregning af A-skat, pensioner, feriepenge via PBS-overførselsservice.

Løn udskriver meget specificerede lønsedler med alle de enkelte lønbestanddele, samt en række saldofelter defineret af systemet. Lønsedlerne kan redigeres efter eget ønske, med saldofelter der er defineret af bruger, f. eks antallet af sygedage, kørsel og udlæg. Det er også muligt at udskrive lønsedler på tidligere udbetalt løn.
Tillige kan udskrives en skattejournal og en ATP-journal. I forbindelse med selve lønkørslen dannes en række poster, der efter eget valg kan overføres til Edb-Brugs Finans´ kassekladde.

I Løn er også indbygget mulighed for udskrift af data om lønoplysninger til Danmarks Statistik. Løn er tilpasset indberetning til eIndkomst.
Desuden er der mulighed for indberetning til Feriekonto via internettet.

Det selvfølgelig muligt at sende lønsedler til E-Boks samt at lave fraværsstatistik til Danmarks Statistik.  For alle skoleformer er der mulighed for at danne statistik til Moderniseringsstyrelsen eller Fordelingssekretariatet.

For frie grundskoler, kan statistikken indberettes via en fil til Fordelingssekretariatet. For Efterskoler kan de månedslønnede sendes på en fil til Moderniseringsstyrelsen. For de timelønnede og for ansatte på højskolerne, kan der dannes en udskrift som er nem at indberette ud fra.

 


(ovenstående CPR nummer er fiktivt og overholder ikke modulus kontrol)

Programmet sælges kun med kursus og det forudsættes at brugeren har et grundlæggende forhåndskendskab til løn.